CZ / EN
Sat March 2 2019

Noosphere (2020)

for two ice-cream cars, dancers & fountaine
  1. Bod Alfa
  2. Sociosféra: Informace a lidské vztahy
  3. Holismus & fenomenologie (duet)
  4. Božský kopeček
  5. Transhumanismus
  6. Bod Omega

hudebně-taneční site-specific k zahájení festivalu Divadelní svět Brno 2020

hudba: František Chaloupka

koncept a dramaturgie: Barbara Gregorová, František Chaloupka, Karel Littera.

různé choreografie pod vedením Markéty Habal Pimkové

scénografie: Michaela Savová

light design: Roman Jajčík

O noosféře:

Termín noosféra (z řeč. noos-duše, spheiros-sféra) byl podobně jako geosféra a biosféra ražen ruským geobiochemikem Vladimírem Vernadským. Podle tohoto vědce představuje noosféra další vývojovou fázi, která zahrnuje a přetváří obě předchozí.

Noosféra se zrodila s narozením prvního myslícího tvora na planetě. Projevuje se formou lidského zásahu, který je reprezentován fyzickým a ekonomickým rozvojem. Jde o vědomou činnost lidstva, která se děje za pomoci rozumové aktivity. Zahrnuje také sociosféru, která představuje informace a lidské vztahy.

Důležitou roli při proměně biosféry v noosféru sehrávají stroje a technologie. Podle Vernandského označuje noosféra fázi, ve které se člověk již přenesl přes technologický rozvoj a směřuje opět k duchovní seberealizaci. Závěrečnou fázi této realizace v kosmickém měřítku nazývá francouzský filozof Teilhard de Chardin Bodem Omega – bod konečného sbíhání vesmírné evoluce.

Pro ruské kosmisty označoval termín noosféra éru nové kultury proměněné za pomoci umění: „Umění nám vyjevuje kosmos, jenž prošel uvědoměním si živého“ (Vernadskij 2003: 156). Aspektem, který přibližuje ruský kosmismus současnému ekologickému myšlení, je požadavek proměny společnosti – společnosti, která by koexistovala v souladu s přírodou.

František Chaloupka